Man en zoon wer­den be­dreigd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een man en zijn zoon ge­tuig­den gis­te­ren dat zij wer­den be­dreigd door Har­ve­ry M die in de be­klaag­den­bank zat. Zij we­ten niet waar­om Har­vey M, een neef­je van de man, hen be­dreigt. De oom zegt dat Har­vey M bij zijn moe­der woon­de waar hij steeds pro­ble­men kreeg. Hij nam het ini­ti­a­tief om de ver­dach­te op zijn erf te la­ten wo­nen. Vol­gens hem be­gon­nen bu­ren op den duur te kla­gen dat de ver­dach­te dief­stal­len bij hen pleeg­de. De ver­dach­te ver­wond­de hem ook een keer. Daar­om liet hij de ver­dach­te daar weg­gaan. Har­vey M ging iet­wat ver­der­op wo­nen en be­gon hem sinds­dien met de dood te be­drei­gen. Hij moest een keer aan­ho­ren dat zijn neef­je ver­gif zou men­gen in zijn wa­ter­tank. Hij zegt dat de jon­ge­man hem met een jacht­ge­weer be­dreig­de. Ook de zoon van de oom werd be­dreigd door de ver­dach­te. De oom kreeg van een bus­chauf­feur te ho­ren dat de ver­dach­te be­drei­gen­de uit­la­tin­gen in de bus had ge­daan. Har­vey M vroeg de bus­chauf­feur waar hij pa­tro­nen kon ko­pen voor een jacht­ge­weer. Hij zou ook heb­ben ge­dreigd de wo­ning van zijn oom in brand te zul­len ste­ken. Vol­gens de oom we­ten ook an­de­re fa­mi­lie­le­den over het ge­drag van de ver­dach­te naar hem toe. Hij ver­telt een op­na­me te heb­ben waar­bij de be­drei­gen­de uit­la­tin­gen te ho­ren zijn. Hij mag dat van de rech­ter mee­ne­men voor de zit­ting van 13 de­cem­ber. Dan wordt ook een an­de­re oom van de ver­dach­te ge­hoord. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.