Man tij­dens het wer­ken om­ge­ko­men

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een ar­bei­der die don­der­dag be­zig was met een ma­chi­ne te wer­ken langs een goot in het di­s­trict Ma­ro­wij­ne, is om­ge­ko­men.

Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat de ar­bei­der was over­le­den waar­na ze ter plek­ke ging voor on­der­zoek. Een arts stel­de de dood vast. Het ont­ziel­de li­chaam van de man werd na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie af­ge­staan aan de na­be­staan­den. Het ver­moe­den be­staat dat hij tij­dens het wer­ken door tot nu toe on­be­ken­de re­den met de ma­chi­ne in de dro­ge goot te­recht­kwam. De ma­chi­ne zou waar­schijn­lijk op hem zijn te­recht­ge­ko­men met het nood­lot­ti­ge ge­volg. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.