Schor­pi­oen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Op school of op je werk is het voor­al ge­zel­lig. Je bent op­recht ge­ïn­te­res­seerd in ie­der­een. Dat maakt je ook po­pu­lair bij je vrien­den en fa­mi­lie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.