Fi­li­pijn­se rech­ter wil ar­res­ta­tie Imel­da Mar­cos

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - Een recht­bank in de Filipijnen heeft vrij­dag op­dracht ge­ge­ven voor de ar­res­ta­tie van Imel­da Mar­cos (89), de we­du­we van de vroe­ge­re dic­ta­tor Fer­di­nand Mar­cos. Mar­cos moet een ge­van­ge­nis­straf van zes tot elf jaar uit­zit­ten voor ze­ven ver­oor­de­lin­gen we­gens cor­rup­tie. Als gou­ver­neur van Ma­nil­la heeft ze in to­taal twee­hon­derd mil­joen dol­lar over­ge­maakt naar bank­re­ke­nin­gen in Zwit­ser­land.

Fer­di­nand Mar­cos re­geer­de de Filipijnen van 1965 tot 1986. Ge­du­ren­de zijn be­wind zijn dui­zen­den men­sen op­ge­slo­ten, ver­dwe­nen en ver­moord. In 1989 over­leed hij in bal­ling­schap op Ha­waï. Als staats­hoofd zou hij een for­tuin heb­ben ver­gaard van tien mil­jard dol­lar. Imel­da Mar­cos werd be­roemd om haar enor­me col­lec­tie schoe­nen en ju­we­len.

Mar­cos kan op pro­ce­du­re­le gron­den nog be­roep aan­te­ke­nen te­gen haar ver­oor­de­ling.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.