Ge­won­den door on­ge­val kon­vooi pre­mier Bel­gië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BEL­GIË - Twee mo­tor­agen­ten die de pre­miers van Bel­gië en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk es­cor­teer­den, zijn ge­wond ge­raakt bij een aan­rij­ding. Zij kwa­men in bot­sing met een au­to, be­rich­ten Bel­gi­sche me­dia. Pre­miers Char­les Mi­chel en The­re­sa May ble­ven on­ge­deerd. De lei­ders had­den sa­men het ein­de van de Eer­ste We­reld­oor­log her­dacht op een be­graaf­plaats. Ze re­den op het mo­ment van de aan­rij­ding rich­ting NAVOhoofd­kwar­tier SHAPE in Cas­teau. Mi­chel, zelf ook mo­tor­rij­der, zou on­mid­del­lijk op­dracht heb­ben ge­ge­ven het kon­vooi te stop­pen. Zijn woord­voer­der zegt te­gen de krant De Stan­daard dat spra­ke is van een “spij­tig on­ge­val.”

(De Te­le­graaf)

The­re­sa May en pre­mier Char­les Mi­chel op de be­graaf­plaats. (Fo­to: RD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.