Ka­van­augh-be­schul­di­ger Chris­ti­ne Bla­sey Ford nog steeds be­dreigd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Chris­ti­ne Bla­sey Ford, die toen­ma­lig kan­di­daat-op­per­rech­ter Brett Ka­van­augh be­schul­dig­de van sek­su­eel wan­ge­drag, wordt ruim een maand la­ter nog steeds be­dreigd. Ook heeft Ford haar werk bij de uni­ver­si­teit nog niet kun­nen her­vat­ten, be­rich­ten Ame­ri­kaan­se me­dia.

Ford heeft vol­gens haar ad­vo­ca­ten nog steeds be­scher­ming no­dig in ver­band met de doods­be­drei­ging. De hoog­le­raar zou nood­ge­dwon­gen ze­ker vier keer van adres zijn ver­an­derd en moest lijf­wach­ten in­hu­ren. Sym­pa­thi­san­ten za­mel­den ton­nen in voor haar be­vei­li­ging.

Hoog­le­raar Ford kreeg door haar ge­tui­ge­nis we­reld­wij­de be­kend­heid. De emo­ti­o­ne­le hoor­zit­ting met de vrouw leid­de tot ex­tra on­der­zoek naar Ka­van­augh, dat zijn be­noe­ming ui­t­ein­de­lijk niet in de weg stond.

Er was niet be­we­zen dat hij zich in­der­daad schul­dig had ge­maakt aan aan­ran­ding. Ka­van­augh had de be­schul­di­gin­gen fel ont­kend.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.