Bar­cel­o­na be­gint Dem­bélé zat te ra­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ous­ma­ne Dem­bélé blijft de ge­moe­de­ren be­zig­hou­den in Span­je. De aan­val­ler van Bar­cel­o­na is sinds zijn komst naar Ca­ta­lonië in de zo­mer van 2017 al veel­vul­dig on­der­werp van ge­sprek. Dat Dem­bélé pas na an­der­half uur met een ver­kla­ring kwam over zijn ab­sen­tie op de trai­ning af­ge­lo­pen don­der­dag, zorg­de naar ver­luidt voor veel frus­tra­tie bij de club­lei­ding.

Dem­bélé was don­der­dag niet aan­we­zig op de trai­ning van­we­ge een buik­griep. Bar­cel­o­na pro­beer­de ne­gen­tig mi­nu­ten lang con­tact op te ne­men met de Frans­man, die al die tijd niets van zich liet ho­ren. Pas na an­der­half uur bel­de Dem­bélé zelf op met het ver­haal dat hij ziek was. Bar­cel­o­na gaf daar­na toe­stem­ming dat de aan­val­ler thuis mocht blij­ven, zo meldt RAC 1.

Gis­te­ren is Dem­bélé on­der­zocht en hij heeft wat tests on­der­gaan. Bar­cel­o­na weet nog steeds niet of de aan­val­ler daad­wer­ke­lijk ziek is of dat hij zich aan­stelt, zo klinkt het. Het is in ie­der ge­val dui­de­lijk dat Bar­cel­o­na het ge­drag van Dem­bélé zat be­gint te ra­ken, om­dat dit niet het eer­ste merk­waar­di­ge in­ci­dent is met de in­ter­na­ti­o­nal. Dem­bélé ver­schijnt re­gel­ma­tig te laat op de trai­ning van Bar­cel­o­na en kamp­te ook lan­ge tijd met pro­ble­men aan­gaan­de zijn di­eet. Ook en­ke­le op­val­len­de rei­zen van Dem­bélé in zijn vrije tijd en het feit dat hij nog niet vol­le­dig is ge­ïn­te­greerd in de spe­lers­groep, baart Bar­cel­o­na zor­gen. Dem­bélé ligt nog tot de zo­mer van 2022 vast in het Camp Nou. (VP)

Ous­ma­ne Dem­bélé blijft de ge­moe­de­ren be­zig­hou­den in Span­je. Dem­bélé kwam pas na an­der­half uur met een ver­kla­ring over zijn ab­sen­tie op de trai­ning af­ge­lo­pen don­der­dag, wat zorg­de voor veel frus­tra­tie bij de club­lei­ding. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.