Laat­ste plek play­offs op het spel

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De laat­ste play­offs­plek in de twee­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond staat mor­gen op het spel. Ka­bel Boyz, dat vier­de staat met 37 pun­ten uit 21 wed­strij­den, zal het op­ne­men te­gen Zwa­luw’96 2, dat vijf­de staat met 35 pun­ten uit 21 wed­strij­den. De­ze wed­strijd zal ge­speeld wor­den in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Ka­bel Boyz heeft ge­noeg aan een ge­lijk­spel om zich te plaat­sen voor de play­offs, ter­wijl Zwa­luw’96 2 de­ze wed­strijd ver­plicht is te win­nen. In de eer­ste ron­de won Ka­bel Boyz van Zwa­luw’96 2 nipt met 5-4 en mor­gen zul­len bei­de ver­e­ni­gin­gen er al­les aan doen om de drie pun­ten bin­nen te ha­len.

Bro­das, Fi­re Figh­ters en Par­keer Boys zijn al ze­ker van een plek in de play­offs en het wach­ten is nu op de laat­ste deel­ne­mer.

Van­daag staat een wed­strijd op het sche­ma in de­ze klas­se. Ti­ro­tet speelt te­gen All Stars 2 en mor­gen is Bro­das de te­gen­stan­der van Zwa­luw­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.