Twaalf ver­e­ni­gin­gen schrij­ven zich in

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL – Twaalf ver­e­ni­gin­gen heb­ben zich in­ge­schre­ven bij de Su­ri­naam­se Basketbal As­so­ci­a­tie, wat uit­komt op een to­taal van 68 teams voor dit jaar. Dit geeft be­stuurs­lid Henk Rahan aan. Dit jaar zal in twaalf klas­sen ge­speeld wor­den, waar de U-8-klas­se nieuw is.

Er wordt ge­speeld in de klas­sen: he­ren­hoofd, da­meshoofd, he­reneerste, re­cre­a­tie, jon­gens U-19, meis­jes U-19, jon­gens U-16, meis­jes U-16, U-14, U-12, U-10 en U-8. De he­ren­hoofd­klas­se be­staat dit jaar uit acht teams, ter­wijl er vo­rig jaar nog ze­ven teams mee­de­den. De teams CLD, De Arend, Yel­low Birds, De Scha­kel, SCVU, Ruc­kers en - Fi­na­bank Koi Car­per krij­gen dit jaar ge­zel­schap van de Yel­low Birds 88, dat ge­pro­mo­veerd is van de he­reneer­ste­klas­se. In de­ze klas­se zal er een tweer­on­den­sys­teem ge­speeld wor­den en de play­offs wordt een ‘best of fi­ve’ wed­strij­den. De com­pe­ti­tie in de­ze klas­se zal vol­gend jaar in ja­nu­a­ri van start gaan.

Bij de da­meshoofd­klas­se heb­ben zich vier teams zich in­ge­schre­ven, na­me­lijk Yel­low Birds, SCVU, Ri­al­to en De Arend. Hier zal er een vier­ron­den­sys­teem ge­speeld wor­den. De hal­ve fi­na­le play­offs wordt een ‘best of three’ wed­strij­den en de fi­na­le zal een ‘best of fi­ve’ wed­strij­den zijn. Ook hier zal de com­pe­ti­tie vol­gend jaar in ja­nu­a­ri van start gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.