Hi­la­ry Duff dronk smoot­hie van pla­cen­ta

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Weer eens wat an­ders dan nor­maal, moet Hi­la­ry Duff heb­ben ge­dacht toen ze haar pla­cen­ta meng­de met bes­sen en fruit­sap om daar een smoot­hie van te ma­ken. Vol­gens de ac­tri­ce, die on­langs voor de twee­de keer moe­der werd, was het ’de bes­te die ze ooit heeft ge­proefd’. Dit ver­tel­de Hi­la­ry tij­dens een af­le­ve­ring van Dr. Ber­lin’s In­for­med Preg­nan­cy

pod­cast.

„Ik heb sinds ik tien was niet meer zo’n lek­ke­re smoot­hie ge­dron­ken. Calo­rie­rijk met ver­se sap en fruit, heer­lijk ge­woon”, al­dus Hi­la­ry, die even­eens ijs­blok­jes maak­te van haar pla­cen­ta. “Ja, die kan ik thuis

dan in een ge­wo­ne smoot­hie doen.” Hi­la­ry’s zes­ja­rig zoon­tje Lu­ca, uit een eer­der hu­we­lijk, wil­de we­ten waar de ijs­blok­jes pre­cies la­gen, zo­dat hij niet per on­ge­luk de ver­keer­de zou pak­ken. “Toen ik ze liet zien, keek hij me aan en zei: ik wil­de dat ik dit niet ge­vraagd had.” Hi­la­ry en haar echt­ge­noot Mat­thew Ko­ma ver­wel­kom­den eind ok­to­ber hun doch­ter Banks Vi­o­let

Bair.

(De Te­le­graaf/Fo­to: hawt­ce­lebs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.