Brent­olie duikt on­der 70 dol­lar per vat

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - De prijs van een vat Brent­olie is gis­te­ren ge­zakt tot on­der 70 dol­lar, het laag­ste ni­veau in zes maan­den. De olie­prij­zen zijn nu al met meer dan 20 pro­cent ge­daald sinds be­gin ok­to­ber nog het hoog­ste ni­veau in vier jaar werd be­reikt. In­mid­dels gaan de olie­prij­zen al tien han­dels­da­gen op rij om­laag. Dat komt me­de door de toe­stem­ming die acht lan­den heb­ben ge­kre­gen van de Ver­e­nig­de Sta­ten om olie te blij­ven ko­pen van Iran, na het in­gaan van de Ame­ri­kaan­se sanc­ties te­gen het land. Ook be­rich­ten over een re­cord­pro­duc­tie in de VS en de mo­ge­lijk­heid dat olie­kar­tel OPEC de pro­duc­tie vol­gend jaar kan gaan ver­la­gen zor­gen voor druk op de prij­zen om­dat er weer een over­schot op de markt kan ont­staan. De OPEC komt dit week­ein­de bij­een in Abu Dhabi. Gis­te­ren no­teer­de een vat Brent­olie (van 159 li­ter) 1,6 pro­cent in de min op 69,54 dol­lar. Een vat Ame­ri­kaan­se zak­te 1,8 pro­cent tot 59,62 dol­lar.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.