Re­dac­tie in New York tij­de­lijk ont­ruimd van­we­ge bom­mel­ding

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NEW YORK - De re­dac­tie van CNN in New York is don­der­dag ruim an­der­half uur vol­le­dig ont­ruimd ge­weest van­we­ge een bom­mel­ding bij het ge­bouw. De bom­drei­ging werd te­le­fo­nisch door­ge­ge­ven aan de nieuws­zen­der.

Dat meld­den meer­de­re ver­slag­ge­vers van de nieuws­zen­der op Twit­ter. CNN meldt in een ei­gen nieuws­be­richt dat rond 22.30 uur lo­ka­le tijd de alar­men in het ge­bouw af­gin­gen. Rond mid­der­nacht lo­ka­le tijd meld­de de po­li­tie van New York dat de drei­ging was af­ge­han­deld. De straat werd weer vrij­ge­ge­ven en de me­de­wer­kers van CNN kon­den weer naar bin­nen. Het pro­gram­ma ‘To­night’ van pre­sen­ta­tor Don Le­mon werd on­der­bro­ken door de bom­drei­ging. “Ie­der­een is ge­ë­va­cu­eerd. We la­ten op­ge­no­men pro­gram­ma’s zien”, al­dus Le­mon. Na­dat al­le me­de­wer­kers van het ge­bouw een half­uur bui­ten had­den ge­staan, be­sloot de zen­der om li­ve te gaan, ge­filmd met een te­le­foon, om de bom­mel­ding te be­spre­ken. Le­mon was sa­men met ver­slag­ge­ver Bri­an Stel­ter in beeld. De po­li­tie van New York doet on­der­zoek naar de bom­mel­ding. Op 24 ok­to­ber werd het ge­bouw van Ti­me War­ner ook ont­ruimd, om­dat er een bom­pak­ket naar CNN was ge­stuurd. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.