Boe­te voor chauf­feur hout­truck zon­der ver­lich­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De be­stuur­der van een truck werd woens­dag­avond in het dis­trict Wa­ni­ca be­boet. In­spec­teur van po­li­tie Ul­rich Tjin Liep Shie, re­gio­com­man­dant Mid­den-Su­ri­na­me, be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat de truck met een la­ding hout reed over de In­di­ra Gand­hi­weg.

Po­li­tie­man­nen die aan het sur­veil­le­ren wa­ren, merk­ten dit op. Zij haal­den de truck van de weg. Tjin Liep Shie geeft aan dat de be­stuur­der werd be­boet om­dat de truck aan de ach­ter­zij­de geen ver­lich­ting had. Hij zegt dat de po­li­tie zal let­ten op al­le ver­keers­over­tre­din­gen in het dis­trict. Daar­om doet hij een be­roep op de ver­keers­deel­ne­mers om er­voor te zor­gen dat zij zich hou­den aan de ver­keers­re­gels. Vol­gens hem kun­nen hier­mee ern­sti­ge on­ge­luk­ken in het ver­keer voor­ko­men wor­den. WJ

Wie zon­der licht een truck be­stuurt in Wa­ni­ca loopt de kans be­boet te wor­den. Dit deed zich woens­dag­avond voor bij een truck­chauf­feur. (Ac­ti­on­fo­to: WJ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.