Ra­mai do­neert rol­stoel aan hulp­be­hoe­ven­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA – De di­s­tricts­com­mis­sa­ris van Wa­ni­caNoord­west, Sar­wan­koe­mar Ra­mai en Vid­jai Chot­kan, de di­rec­teur van Lucht­ha­ven­be­heer NV heb­ben dins­dag een rol­a­tor ge­do­neerd aan een vrouw die slecht ter been is. De bur­ger­va­der kon van­we­ge an­de­re ver­plich­tin­gen niet aan­we­zig zijn bij de over­dracht. Chot­kan is ge­weest om de rol­a­tor te over­han­di­gen. De be­jaar­de vrouw kon zich heel moei­lijk ver­plaat­sen. Zij was heel blij met de rol­a­tor. Zij is de bur­ger­va­der en Chot­kan heel erg dank­baar voor de do­na­tie. Eer­der dit jaar do­neer­den de bur­ger­va­der en Chot­kan rol­a­tors en rol­stoe­len aan hulp­be­hoe­ven­den.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.