Drem­pels voor Pan­dit Si­tal­dien­weg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Op ver­zoek van de buurt­be­wo­ners in de om­ge­ving van de Pan­dit Si­tal­dien­weg, een zij­straat van Lei­ding 9A in het res­sort Sa­ram­ac­ca­pol­der, heeft de di­s­tricts­com­mis­sa­ris Sar­wan­koe­mar Ra­mai van Wa­ni­ca-Noord­west drie drem­pels la­ten plaat­sen. Er werd veel te hard over de weg ge­re­den. De buurt­be­wo­ners richt­ten een brief aan de bur­ger­va­der waar­in zij de nood­zaak van de drem­pels aan­kaart­ten. De bur­ger­va­der be­sprak dit met de mi­nis­ter van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie. De be­winds­man vond het ver­zoek van de buurt­be­wo­ners ge­grond en gaf de op­dracht om de drem­pels te plaat­sen. De drem­pels zijn don­der­dag in sa­men­wer­king met het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat ge­plaatst. De buurt­be­wo­ners zijn de bur­ger­va­der zeer dank­baar voor zijn me­de­wer­king en snel­le aan­pak in de­ze. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.