Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Jij weet zelf heel goed wat jouw ster­ke en zwak­ke pun­ten zijn, daar hoe­ven an­de­ren jou echt niet op te wij­zen. En al he­le­maal niet op de ma­nier waar­op ze dat doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.