Boog­schut­ter 23 no­vem­ber - 21 de­cem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Zorg dat je van­daag ste­vig in je schoe­nen staat. Dit geldt op de eer­ste plaats in let­ter­lij­ke zin, want je zou ge­mak­ke­lijk een en­kel­bles­su­re op kun­nen lo­pen. Zorg dus voor ste­vig schoei­sel en pas op waar je loopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.