Van En­gels­ho­ven: “Mbo’ers moe­ten les krij­gen over gen­der­di­ver­si­teit”

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Mbo’ers moe­ten op school les krij­gen over et­ni­sche, re­li­gi­eu­ze, sek­su­e­le en gen­der­di­ver­si­teit. Het ka­bi­net gaat op voor­spraak van D66-mi­nis­ter Van En­gels­ho­ven (On­der­wijs) de wet aan­pas­sen.

In de wet wordt vast­ge­legd dat de­ze za­ken be­spro­ken die­nen te wor­den tij­dens bur­ger­schaps­on­der­wijs. Ei­gen­lijk wa­ren mbo-le­ra­ren al ver­plicht om tij­dens de­ze les­sen aan­dacht te be­ste­den aan de ac­cep­ta­tie van ‘di­ver­si­teit’, maar wat daar­on­der ver­staan moest wor­den, was vol­gens Van En­gels­ho­ven on­dui­de­lijk.

“Door de ei­sen die wor­den ge­steld aan het bur­ger­schaps­on­der­wijs nu te ver­dui­de­lij­ken, moet voor ie­der­een hel­der wor­den dat het gaat om ac­cep­ta­tie van et­ni­sche, re­li­gi­eu­ze, sek­su­e­le en gen­der­di­ver­si­teit”, stelt de be­winds­vrouw. Ze noemt dat ‘een be­lang­rij­ke stap’.

(De Te­le­graaf)

SCCN TV 17.1

07:35 NBA High­lights

(Herh.)

08:10 Mo­vie: A Fro­zen

Christ­mas 2 2017 09:30 Eng­land - Pre­mier Lea­gue: AFC Bour­ne­mouth - Li­ver­pool

12:00 Fran­ce - Li­gue 1:

PSG - Mont­pel­lier 14:30 Eng­land-Pre­mier Lea­gue: Chel­sea - Man­ches­ter Ci­ty Eng­land - Pre­mier Lea­gue: Lei­ces­ter Ci­ty - Tot­ten­ham Hot­spur Smack­down (Herh.) NBA High­lights

NBA: L.A La­kers @ Memphis Grizz­lies 00:30 NBA: Mi­a­mi Heat @ L.A Clip­pers

NBA High­lights (Herh.)

03:50 MTV

06:05 Car­toons

16:45

18:50 21:15 22:00

03:00

SCCN TV 17.3

09:05 Just for laughs

09:40 Mo­vie: Koy­la

12:35 Mo­vie: Mad­ho­s­hi 14:50 Mo­vie: Luck­now Cen­tral

Just for laughs Mo­vie: Jol­ly LLB Mo­vie: Py­aar Im­pos­si­ble

Se­rie: Ka­ren­jit Kaur - The Un­told Sto­ry of Sun­ny Le­o­ne (Herh.) Mo­vie: Bei­i­maan Lo­ve

Mo­vie: Mad­ho­s­hi Mo­vie: Koy­la

Mo­vie:

Luck­now Cen­tral 17:30 18:05 20:30

23:05

23:40

01:40 03:40 06:20

Leer­lin­gen van het Zad­ki­ne in Rot­ter­dam. (Fo­to: RTL Nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.