Op­nieuw PvdA’er over naar Denk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Op­nieuw stapt een PvdA-po­li­ti­cus over naar DENK. Me­tin Çe­lik nam twee maan­den ge­le­den af­scheid van de so­ci­aal de­mo­cra­ten en is di­rect lijst­trek­ker voor de pro­vin­ci­a­le sta­ten­ver­kie­zin­gen in ZuidHol­land.

Çe­lik zat eer­der voor de PvdA in de Twee­de Ka­mer en was raads­lid voor die par­tij in Rot­ter­dam.

“Toen ik het aan­bod van DENK kreeg, ben ik gaan na­den­ken. Ik re­a­li­seer­de me dat ik nog veel zin had”, zegt hij te­gen Om­roep West. DENKlei­der Ku­zu ‘zei te­gen me: we heb­ben po­li­ti­ci zo­als jij no­dig’.

Me­tin Çe­lik zegt vaak de­bat­ten van Ku­zu in de Twee­de Ka­mer te heb­ben ge­volgd. “Ik was het al op heel veel pun­ten met hen eens.” Vol­gens hem is DENK een ‘pro­gres­sie­ve par­tij’.

In 2014 ver­trok­ken Sel­çuk Öz­t­ürk en Tu­na­hun Ku­zu uit de ka­mer­frac­tie van de PvdA en richt­ten DENK op.

(De Te­le­graaf)

SCCN TV 17.1

08:00 NBA High­lights

(Herh.)

08:35 Mo­vie: Ice Age: A

Mam­moth Christ­mas 09:10 Mo­vie: A Fro­zen Christ­mas 3 Ne­ther­landsEre­di­vi­sie: FC Em­men VV-Fey­en­oord Rot­ter­dam

Mo­vie: An­gels Sing Mo­vie: Last Ver­mont Christ­mas

NBA High­lights Conmebol - Copa Li­ber­t­a­do­res - Re­turn Fi­nal: Ri­ver Pla­te - Bo­ca Ju­ni­ors

(agg. 2-2)

Doc.: The Le­gends of San­ta

20:00 NBA: Mil­wau­kee Bucks @

Tor­on­to Rap­tors

22:40 Vic­to­ria Se­cret

Fas­hi­on Show 2018 23:40 Mo­vie: Blood Bro­ther

(2018)

01:10 Dra­ma­se­rie:

Bo­dy­guard (Herh) 01:55 NBA High­lights

(Herh.)

02:30 MTV

06:00 Car­toons

10:30 12:30 14:00

15:30 16:30

19:00

20:00

20:15

21:55 22:45 23:30 01:05

02:45

04:00 05:35 Pis­tons

In­for­mer­ci­al: Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me: Ver­trou­wen Cen­traal Mo­vie: Christ­mas with the Kranks

Cri­me se­rie: NCIS Dra­ma se­rie: Gr­een­leaf Mo­vie: All Squa­re Mo­vie: A Good Mar­ria­ge

Mo­vie: Deu­ce Bi­ga­low: Eu­ro­pean Gi­go­lo

Mo­vie: The Pa­ci­fier Mo­vie: The Prin­cess and the Frog

SCCN TV 17.3

08:45 09:20

11:50

14:25 16:50 17:20 20:05

22:35 23:10

00:45

03:00

05:15 Just for laughs

Mo­vie: Me­re Jee­van Saat­hi

Mo­vie: Chor Ma­chaaye Shor Mo­vie: Big Bro­ther Just for laughs

Mo­vie: Be­wa­f­aa Mo­vie: Chal

Me­re Bhai

Se­rie: Twi­sted (Herh.) Mo­vie:

Dark Cho­co­la­te Mo­vie: Chor Ma­chaaye Shor Mo­vie: Me­re Jee­van Saat­hi

Mo­vie: Be­wa­f­aa Dra­gon

Speed Is The

New Black

400 Thun­der:

Top Bi­kes

Fish Fin­der

STIHL Na­ti­o­nal Cham­pi­ons­hip

Air Ra­ces

P1 AquaX Eu­ro­tour 2018 (round.02): Agon Coun­tain­vil­le, Fran­ce 14:00 Mara­nat­ha Mi­ni­s­tries 15:00 Antho­ny Bour­dain:

Parts Un­known

16:00 An­ne (With An E) 16:45 Stuck In The Midd­le 17:15 Ra­ven’s Ho­me

18:00 Re­vue: Bin­nen­lands Week­over­zicht

Young Shel­d­on

The Se­cret World of Shop­lif­ting

Run­ning Wild With Bear Grylls

ENT: Sa­tur­day Night Li­ve Christ­mas

Spe­ci­al

Tv­film: Jo­h­n­ny Frank Gar­rets Last Word De­cep­ti­on Tv­film:Shot

Tv­film: Re­di­rec­ted

10:50

11:35

12:05 12:40

13:30 18:45 19:15

20:05

21:05

22:40

00:15 01:00 02:30 04:10 04:55 05:40 Lu­ci­fer

Tra­ve­lers In Con­fi­den­ce:

Da­vid At­ten­borough 06:30 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Brui­de­gom

ATV

07:00 12:00 14:00 Al­ja­zee­ra Nieuws Car­toons Herh.Voet­bal: Te­les­ur-SVB Eer­ste Di­vi­sie Com­pe­ti­tie: Nishan 42 x PVV Al­ja­zee­ra Nieuws Voet­bal: Te­les­ur-SVB Eer­ste Di­vi­sie Com­pe­ti­tie:

SNL x Bro­ki

SU Aid Bur­ger & Cock­tail

Tap A Bank­stel

SZVB Fi­nals 2018: Men­gao X Styx (Ga­me.3)

Uefa Eu­ro­pa Lea­gue Ma­ga­zi­ne (afl.06) 23:50 Tri­al & Er­ror

00:15 Ein­de uit­zen­ding 16:00 16:30

18:45

20:00 21:00

23:00

(KN.12.2)

(Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den)

Me­tin Çe­lik. (Fo­to: Om­roep West)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.