Der­tien do­den bij po­ging tot bank­roof

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRA­ZI­LIË - Bij een po­ging twee ban­ken in het Bra­zi­li­aan­se Mi­lag­res te be­ro­ven, zijn gis­te­ren der­tien do­den ge­val­len. On­der de do­den zijn zo­wel over­val­lers als hun gij­ze­laars, meld­den plaat­se­lij­ke me­dia.

Vol­gens een ra­dio­sta­ti­on in de be­tref­fen­de deel­staat Ce­ará zijn er ten min­ste vijf gij­ze­laars, on­der wie vier le­den van een fa­mi­lie, om het le­ven ge­ko­men. Zij zou­den al voor de over­val­len be­gon­nen, in hun au­to zijn over­mees­terd door cri­mi­ne­len die hen dwon­gen naar een bank te rij­den. Ze zou­den la­ter door de over­val­lers zijn ge­dood tij­dens een schiet­par­tij waar­bij de po­li­tie ze­ker zes da­ders dood­schoot. Mi­lag­res ligt in het noord­oos­ten van het land, on­ge­veer 450 ki­lo­me­ter ten zui­den van For­ta­le­za, de hoofd­stad van Ce­ará.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.