An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er nieu­we lei­der CDU

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er is ge­ko­zen tot par­tij­lei­der van de Duit­se chris­ten­de­mo­cra­ti­sche par­tij CDU. Ze volgt An­ge­la Mer­kel op die acht­tien jaar de scep­ter heeft ge­zwaaid over de par­tij. Kramp-Kar­ren­bau­er (56) ver­sloeg in de twee­de ron­de van de ver­kie­zing Frie­d­rich Merz. In de eer­ste rond viel Jens Spahn als kan­di­daat af en haal­de nie­mand een ab­so­lu­te meer­der­heid.

De nieu­we par­tij­lei­der was tot gis­te­ren se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de par­tij. Daar­voor was ze pre­mier van de deel­staat Saar­land. Als par­tij­lei­der maakt zij gro­te kans in de toe­komst bonds­kan­se­lier te wor­den.

(De Te­le­graaf)

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er (links) wuift naar het pu­bliek, ter­wijl An­ge­la Mer­kel ap­plau­dis­seert. (Fo­to: NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.