Ze­ker acht­tien do­den door aan­val Ta­li­ban in Af­gha­nis­tan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AF­GHA­NIS­TAN - Ra­di­caalis­la­mi­ti­sche Ta­li­ban-strij­ders heb­ben in het wes­ten van Af­gha­nis­tan een mi­li­tai­re post aan­ge­val­len en ten min­ste acht­tien sol­da­ten om het le­ven ge­bracht. Ze­ker twin­tig an­de­ren wor­den ge­gij­zeld, zo maak­te een woord­voer­der van de pro­vin­cie­raad van He­rat gis­te­ren be­kend. Een ver­te­gen­woor­di­ger van de re­bel­len plaaatste op Twit­ter een vi­deo waar­op de in een ruim­te bij­een­ge­dre­ven ge­van­ge­nen te zien zijn. De over­rom­pel­de ka­zer­ne staat in de buurt van de stad Shin­dand.

Daar zijn de af­ge­lo­pen we­ken he­vi­ge ge­vech­ten ge­weest tus­sen de Ta­li­ban en een plaat­se­lij­ke mi­li­tie die de re­ge­ring steunt. Er vie­len 29 do­den. De NA­VO-ba­sis in het dis­trict Shin­dand ligt in een ge­bied waar de Ta­li­ban sterk aan­we­zig is.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.