Ju­ven­tus mengt zich in de strijd om Ha­zard

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Eden Ha­zard lijkt aan zijn laatste sei­zoen be­zig bij Chel­sea. Wie weet zelfs aan zijn laatste maan­den, bij een ver­trek tij­dens de win­ter­mer­ca­to. Dat lijkt ech­ter on­waar­schijn­lijk. Wat ook on­waar­schijn­lijk lijkt, is dat de Ro­de Dui­vel naar er­gens an­ders zou trek­ken dan Re­al Ma­drid. En toch houdt het En­gel­se The Dai­ly Te­le­graph daar re­ke­ning mee. Mocht hij Chel­sea ver­la­ten, zijn er vol­gens het dag­blad drie op­ties voor Ha­zard. Ui­ter­aard re­ke­nen ook zij Re­al Ma­drid als de meest waar­schijn­lij­ke be­stem­ming van de aan­val­len­de mid­den­vel­der. Maar zij slui­ten ook een trans­fer naar PSG niet uit. Dat ter­wijl Ha­zard zelf al heeft ge­steld dat hij nooit voor hen zou spe­len. En ze pak­ken ook uit met een der­de, nieu­we, naam: Ju­ven­tus. Vol­gens The Te­le­graph is het dus mo­ge­lijk dat ook de Ou­de Da­me zich nog zal roe­ren voor Ha­zard. (VN)

Be­hal­ve Re­al Ma­drid is ook Ju­ven­tus ge­ïn­te­res­seerd in Eden Ha­zard. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.