Hap­py Boys laat pun­ten lig­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hap­py Boys heeft don­der­dag­avond vrij ver­ras­send pun­ten la­ten lig­gen te­gen De­va Boys, in de twee­de­di­vi­sie­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Bei­de ver­e­ni­gin­gen van Meer­zorg kwa­men niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel in het Es­sed­sta­di­on. Se­ve­ri­no Ema­nu­els vond het net voor De­va Boys, ter­wijl Jer­ry Bol­de­wijn doel trof voor Hap­py Boys. De­va Boys heeft nu een punt uit drie wed­strij­den, ter­wijl Hap­py Boys op tien pun­ten komt uit vier wed­strij­den. Hap­py Boys is het nieu­we sei­zoen uit­ste­kend be­gon­nen en won al zijn voor­gaan­de wed­strij­den met klin­ken­de cij­fers. Het team won zijn eer­ste wed­strijd ruim met 3-0 van Slee Ju­ni­ors en daar­na won het van pro­mo­ven­dus Ju­ni­or ook met 3-0. In de der­de speel­ron­de won het groots met 5-0 van Jong Au­r­o­ra. Hap­py Boys kon don­der­dag­avond ech­ter geen voort­gang ge­ven aan de­ze uit­ste­ken­de reeks en moest zijn eer­ste ver­lies­pun­ten in­cas­se­ren. De­va Boys heeft zijn eer­ste pun­ten te pak­ken, na­dat het in de eer­ste twee wed­strij­den het on­der­spit moest del­ven. De­va Boys ver­loor zijn eer­ste wed­strijd met 1-2 van Ta­hi­ti en van Fla­min­go werd ook met 1-2 ver­lo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.