De Arend en SCVU win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - De Arend en SCVU heb­ben in de he­reneer­ste­klas­se van de Su­ri­naam­se Bas­ket­bal As­so­ci­a­tie elk een over­win­ning ge­boekt in de Is­may van Wil­gen­sport­hal. Don­der­dag won De Arend van Te­les­ur en SCVU kreeg Ruc­kers klein.

De ont­moe­ting

tus­sen De Arend en Te­les­ur was in het be­gin een ge­lijkop­gaan­de strijd. Ech­ter, De Arend nam in het twee­de quar­ter een lich­te voor­sprong en ging de kleed­ka­mers bin­nen met een voor­sprong van veer­tien pun­ten: 37-23. In het der­de en vier­de quar­ter gaf Te­les­ur al­les en kwam dicht­bij, maar de ach­ter­stand was te ruim om die te over­brug­gen. De Arend won de ont­moe­ting met 69-60. Dwight Sim­son van De Arend scoor­de 22 pun­ten, ter­wijl Fur­gill Tay van Te­les­ur 29 pun­ten no­teer­de.

In de an­de­re ont­moe­ting was SCVU met 91-73 be­ter dan Ruc­kers. Na twee quarters was het nog een ge­lijkop­gaan­de strijd, waar SCVU een voor­sprong had van een punt: 42-41. Da­niel Ze­be­da van SCVU werd de top­scoor­der met 21 pun­ten, ter­wijl Ger­ben Men­c­ken­berg ne­gen­tien pun­ten scoor­de voor Ruc­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.