“Het wordt een fees­te­lij­ke luch­ti­ge ral­ly”

Times of Suriname - - SPORT -

RAL­LY - “Het wordt een fees­te­lij­ke luch­ti­ge ral­ly”, zegt uit­zet­ter Kha­lid Sa­boer­ali. De Shell He­lix Dream Ca­fé Ral­ly 2018 zal de laatste ral­ly voor dit jaar zijn, die ge­or­ga­ni­seerd wordt door de Su­ri­naam­se Au­to Ral­ly Klub. De ral­ly wordt van­daag ge­re­den.

Uit­zet­ter Sa­boer­ali geeft aan dat er ge­re­den zal wor­den op re­de­lijk goed be­rijd­ba­re we­gen in Paramaribo en de ral­ly zal ver­der ook een fees­te­lijk ka­rak­ter heb­ben. Hij be­na­drukt dat het niet een pit­ti­ge ral­ly wordt, maar één met een fees­te­lijk ka­rak­ter. “Lek­ker chill ral­ly”, zegt hij. Ver­der zul­len de rij­ders een lek­ker ‘end of the year wa­si’ krij­gen en al­les daar­om­heen. Tot gis­te­ren had­den zich 50 equi­pes op­ge­ge­ven voor de­ze ral­ly en Sa­boer­ali is er te­vre­den mee. Hij geeft aan dat dit aan­tal ook ge­haald werd bij de ove­ri­ge ral­ly’s van dit jaar. Sa­boer­ali hoop­te wel dat bij de laatste ral­ly de maxi­ma­le par­ti­ci­pa­tie ge­haald zou wor­den.

De start vindt plaats bij SOL Ser­vi­ce Sta­ti­on Zin­nia aan de Bor­ret­straat en de fi­nish vindt plaats na­bij Su­ri­na­me Dream Ca­fé. De voor­lo­pi­ge en daar­na de­fi­ni­tie­ve uit­slag vindt plaats op 11 de­cem­ber in Su­ri­na­me Dream Ca­fé. Naast Sa­boer­ali ma­ken ook Krishan Chig­ha­roe, Re­gil­lio Char­les, Mar­vin Di­poi­k­ro­mo, Prem Goer­din, Clau­dia Monsan­to, Cesar Fung A Foek en Kwa­me van der Hilst deel uit van het uit­zet­team.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.