Or­kaan heeft zwa­re klus voor zich

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Or­kaan ver­loor woens­dag­avond in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal de eer­ste de­gra­da­tie/pro­mo­tie wed­strijd te­gen Par­keer Boys met 2-10 en heeft mor­gen een zwa­re klus voor zich. Or­kaan moet dit du­el met een mi­ni­maal ver­schil van acht doel­pun­ten win­nen, als het vol­gen­de sei­zoen nog in de eer­ste klas­se wil uit­ko­men. Bij een ze­ge voor Par­keer Boys, een ge­lijk­spel of een ze­ge voor Or­kaan met min­der dan acht doel­pun­ten, de­gra­deert Or­kaan naar de twee­de klas­se en Par­keer Boys pro­mo­veert naar de eer­ste klas­se.

Or­kaan ein­dig­de op de voor­laat­ste plek in de eer­ste klas­se met 11 pun­ten uit 20 wed­strij­den. Het team ken­de een dra­ma­tisch sei­zoen in de­ze klas­se en wist maar twee ze­ges en vijf re­mi­ses te ha­len uit 20 wed­strij­den. Ver­der werd er der­tien keer ver­lo­ren. Het team moet mor­gen met een ver­schil van acht of meer doel­pun­ten win­nen om niet te de­gra­de­ren naar de twee­de klas­se.

Par­keer Boys ken­de als nieuw­ko­mer een uit­ste­kend sei­zoen in de twee­de klas­se en ein­dig­de op de der­de plek met 53 pun­ten uit 22 wed­strij­den. Van de 22 wed­strij­den wer­den 17 ge­won­nen, 2 ge­lijk ge­speeld en 3 ver­lo­ren. Door de­ze uit­ste­ken­de pres­ta­tie haal­de het team de play­offs en be­reik­te de her­kan­singserie, maar in de­ze se­rie moest Par­keer Boys zijn meer­de­re er­ken­nen in Bro­das. Par­keer Boys heeft pro­mo­tie nu voor het grij­pen en moet mor­gen te­gen Or­kaan een ne­der­laag met meer dan acht doel­pun­ten ver­mij­den.

Als Or­kaan mor­gen in de re­gu­lie­re tijd met een ver­schil van acht doel­pun­ten wint, dan zal het du­el ver­lengd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.