KD gaat voor vijf­de ze­ge op rij

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ka­mal De­wa­ker (KD) doet het tot nu toe uit­ste­kend in de twee­de di­vi­sie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Het wist tot nu toe al zijn wed­strij­den win­nen en staat mo­men­teel aan kop met twaalf pun­ten uit vier wed­strij­den. Mor­gen gaat de kop­lo­per pro­be­ren de­ze ze­ge­reeks voort te zet­ten, wan­neer pro­mo­ven­dus Ju­ni­or op be­zoek komt in het An­dré Ram­khe­la­wan­sport­com­plex. Ju­ni­or staat mo­men­teel op de ze­ven­de plek met een punt uit twee wed­strij­den. KD won zijn eer­ste wed­strijd van het sei­zoen met 3-1 van Jong Au­r­o­ra, daar­na ver­sloeg het Re­al Moen­go Tapoe met 1-0, bo­ven­dien won het van Bin­tang Lair met 2-1 en in de vo­ri­ge speel­ron­de ver­sloeg het Slee Ju­ni­ors met 1-0. KD speelt in ei­gen huis heel sterk en mor­gen is het team fa­vo­riet voor de ze­ge te­gen de kwak­ke­len­de pro­mo­ven­dus. Ju­ni­or kwam in zijn eer­ste wed­strijd niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel te­gen Slee Ju­ni­ors, maar ver­loor van Hap­py Boys met 0-3. De pro­mo­ven­dus zal mor­gen pro­be­ren zijn eer­ste over­win­ning van de com­pe­ti­tie te boe­ken.

Waar de toe­komst van To­by Al­der­wei­reld ligt, is nog steeds hoogst on­dui­de­lijk. Het con­tract van de ver­de­di­ger van Tot­ten­ham loopt af op het ein­de van dit sei­zoen, en tot nog toe is er geen spra­ke van dat dit als­nog zou wor­den ver­lengd. (Fo­to: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.