Prin­co en Ephraim spe­len top­per KSB

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Prin­co, de hui­di­ge kam­pi­oen van de Kwat­ta Sport Bond (KSB), en Ephraim, de hui­di­ge se­mikam­pi­oen, spe­len mor­gen de top­per bij de voort­zet­ting van de­ze re­gu­lie­re com­pe­ti­tie. Prin­co staat mo­men­teel op de vier­de plek met drie pun­ten uit twee du­els, ter­wijl Ephraim de twee­de plaats be­zet met vijf pun­ten uit drie wed­strij­den.

De hui­di­ge kam­pi­oen won zijn eer­ste wed­strijd groots met 8-2 van Bre­men, maar in de twee­de wed­strijd moet Prin­co het on­der­spit del­ven. Wan­hat­ti gaf de kam­pi­oen een voet­bal­les en won over­tui­gend met 3-0. Mor­gen zal de kam­pi­oen zich pro­be­ren te her­stel­len van de­ze ne­der­laag, maar het wordt niet ge­mak­ke­lijk te­gen de se­mikam­pi­oen. Ephraim is nog steeds on­ge­sla­gen, maar heeft wel twee keer ge­lijk­ge­speeld. De se­mikam­pi­oen speel­de 1-1 ge­lijk te­gen Tam­men­ga, waar­na het van Re­al Sai­te won met 3-2 en te­gen Dego ge­lijk­speel­de: 2-2. Zo­wel de kam­pi­oen als de se­mikam­pi­oen zal mor­gen er al­les aan doen om de drie pun­ten te be­mach­ti­gen.

Ver­der zal Tam­men­ga uit­ko­men te­gen Re­al Sai­te en Dego neemt het op te­gen Bre­men. In de be­ker­fi­na­le van de KSB zal Sop­hia spe­len te­gen Wan­hat­ti. Al de­ze vier wed­strij­den wor­den ge­speeld op het veld van Ran­djiet Boys.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.