“Het is al­les of niets”

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - “Het is al­les of niets.” Dit wa­ren de woor­den van zo­wel trai­ner Gi­no Bran­don van Mengão als Mai­kel Peel van Sty­xKG. Mor­gen in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal zul­len de­ze twee teams te­gen­over el­kaar staan met het kam­pi­oen­schap als hoofd­prijs. De wed­strijd staat ge­pro­gram­meerd voor 19.00 uur.

Bran­don geeft aan dat de druk bij Styx-KG ligt, om­dat het team de ti­tel­ver­de­di­ger is. Hij weet dat Styx-KG al­les zal doen om kam­pi­oen te wor­den. Mengão moet er­voor zor­gen dat het geen on­no­di­ge fou­ten maakt. Vol­gens Bran­don maak­te Mengão in de twee­de wed­strijd drie fou­ten en al­le­maal zet­te Styx-KG om in doel­pun­ten. Bij Mengão zal Ed­ward van Gils niet van de par­tij zijn, want hij kreeg in de twee­de wed­strijd de ro­de kaart en is daar­door ge­schorst. Mengâo werd voor het laatst in 2007 kam­pi­oen. In 2015, 2016 en 2017 was Styx-KG steeds be­ter en Mengâo moest hier­door in de­ze drie ja­ren steeds ge­noe­gen ne­men met het se­mikam­pi­oen­schap. In to­taal heeft Mengâo al acht keer de hoog­ste prijs be­haald.

Peel geeft aan dat net als in de twee­de wed­strijd een strijd­plan klaar­ligt. Hij geeft aan dat het team dat het minst in de fout gaat, met het kam­pi­oen­schap er­van­door gaat. Hij geeft Mengão al­le kan­sen om het kam­pi­oen­schap te pak­ken, net als Styx-KG. “Het is 50-50”, zegt hij. Peel geeft aan dat het een droom van hem is om vijf keer op rij kam­pi­oen te wor­den met Styx-KG. Styx-KG is al elf keer kam­pi­oen ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.