Schan­daal bij Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bij Ar­sen­al heerst er mo­men­teel een klei­ne storm. Alexan­d­re La­ca­zet­te, Mat­téo Guen­dou­zi, Pier­re-Eme­rick Au­bameyang, Me­sut Özil en Sead Ko­la­sinac heb­ben im­mers wat uit te leg­gen aan de club­lei­ding. Vol­gens The Sun heb­ben zij zich voor­af­gaand aan het hui­di­ge Pre­mier Lea­gue-sei­zoen niet goed ge­dra­gen.

Het En­gel­se me­di­um heeft na­me­lijk beel­den ont­huld waar­op te zien is hoe de spe­lers lach­gas in­ha­le­ren in het Lon­den­se nacht­le­ven. De Gun­ners wa­ren in au­gus­tus, en­ke­le da­gen voor de eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Man­ches­ter Ci­ty, op een feest­je. Op be­wa­kings­beel­den zijn La­ca­zet­te, Guen­dou­zi, Au­bameyang, Özil en Ko­la­sinac te zien. “Het was een wil­de wod­ka- en cham­pag­ne­par­ty. Er wer­den zo’n ze­ven­tig­tal da­mes ‘uit­ge­no­digd’ om de ster­ren ge­zel­schap te hou­den”, klinkt het. Het vijf­tal zet­te ver­der ook bal­lon­nen, met naar al­le waar­schijn­lijk­heid lach­gas, aan hun mond. La­ca­zet­te, Guen­dou­zi en Özil lij­ken het be­wust­zijn half kwijt te ra­ken. Hen­rikh Mkhi­ta­ry­an en Sh­ko­dran Musta­fi wa­ren ook aan­we­zig tij­dens het feest. De Ar­me­ni­ër en de Duit­ser lij­ken ech­ter van de bal­lon­nen af te blij­ven. (VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.