Cy­riel La­me­sie en kun­ste­naar Kel­no Vors­wijk eren rap­pers­groep SBMG

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Cy­riel La­me­sie en kun­ste­naar Kel­no Vors­wijk heb­ben af­ge­lo­pen week de rap­pers­groep SBMG ge­ëerd met een kunst­werk. Vors­wijk en La­me­sie heb­ben er­voor ge­ko­zen om de­ze groep in de bloem­tjes te zet­ten. Zij zijn de groep heel dank­baar dat zij in de­ze kor­te pe­ri­o­de iets goed voor Su­ri­na­me heeft kun­nen be­te­ke­nen. Vors­wijk ver­telt dat SBMG naar ver­schil­len­de scho­len in de bin­nen­stad is ge­weest en kans­ar­me kin­de­ren en men­sen blij heeft ge­maakt. Vors­wijk zegt ver­der dat ook de dak­lo­zen in de bin­nen­stad door de rap­pers ver­wend zijn. “Van­daar dat wij be­slo­ten heb­ben om de groep een kunst­werk te ge­ven

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.