Di­gi­ta­le se­rie Mir­za­pur

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mir­za­pur

De po­pu­lai­re di­gi­ta­le se­rie van Ama­zon Pri­me ge­ti­teld (2018) wordt ge­waar­deerd voor haar ver­haal­lijn en krach­ti­ge ac­teurs en ac­tri­ces, en het twee­de sei­zoen vangt bin­nen­kort aan. Ali Fa­zal die één van de hoofd­rol­len speelt, heeft dit nieuws be­ves­tigd. Fa­zal ver­telt: “Ho­pe­lijk vangt het twee­de sei­zoen be­gin vol­gend jaar aan. We ho­pen jul­lie weer naar de we­reld van te bren­gen. Dus be­gin vol­gend jaar wil­len we dat doen, maar voor­dat sei­zoen 2 aan­vangt, heb ik nog en­ke­le film­ver­plich­tin­gen die ik hier en in het bui­ten­land moet af­ron­den en pas daar­na kan ik daar­mee be­gin­nen.”

Pan­kaj Tri­pa­thi en Vikrant Mas­sey spe­len ook in de di­gi­ta­le

se­rie Mir­za­pur.

Mir­za­pur

(Bi­zA­sia/Fo­to: Gol­den Glo­bes. Bol­ly­wood Hun­ga­ma)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.