Bol­ly­wood-zan­ger ge­ar­res­teerd we­gens sek­su­eel wan­ge­drag

Vol­gend jaar te­rug Mi­ka Singh

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mi­ka Singh is don­der­dag­avond in Du­bai ge­ar­res­teerd we­gens

ver­meend sek­su­eel wan­ge­drag. Een 17-ja­rig Bra­zi­li­aans meis­je claimt dat de 41-ja­ri­ge zan­ger een on­ge­pas­te fo­to van

zich­zelf naar haar heeft ge­stuurd. Zij heeft di­rect aan­gif­te ge­daan. Mi­ka Singh zit mo­men­teel vast. De zan­ger was in

Du­bai voor een op­tre­den.

(Bol­ly­wood/Fo­to: Newsd. Voodoo Vi­deo Cen­tre & So­ci­al Net­wor­king)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.