Sha­naya Kap­oor vol­gen­de hel­din van Dhar­ma Pro­duc­ti­ons

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Hoe­wel Ka­ran Jo­har vaak wordt be­schul­digd van ne­po­tis­me, blijft hij on­der de vlag van Dhar­ma Pro­duc­ti­ons’een pat­form voor de kin­de­ren van

Bol­ly­wood-ster­ren cre­ë­ren. Jo­har zal zich nu in­zet­ten voor de lan­ce­ring van Sha­naya Kap­oor, de doch­ter van San­jay Kap­oor en Ma­heep Kap­oor. Het is nog niet be­kend met wel­ke

film­script Sha­naya ge­lan­ceerd zal wor­den. Jo­har is be­roemd van­we­ge de re­cen­te lan­ce­rin­gen van Jan­h­vi Kap­oor, Ta­ra Su­ta­ria en Ana­nya Pan­dey.

(Bi­zA­sia/Fo­to: ShaadiWish. InUth)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.