Ge­won­den bij aan­rij­ding ‘truck in huis’

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Twee per­so­nen raak­ten ge­wond bij een aan­rij­ding za­ter­dag­och­tend aan de The­o­do­rus­straat, een zij­straat van het Mo­len­pad, toen een truck twee wo­nin­gen en een schut­ting ram­de. Zij lie­pen let­sel op en moesten met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling.

De truck reed over de The­o­do­rus­straat en ging in de rich­ting van de Wil­lem Cam­pag­ne­straat. Ver­moe­de­lijk reed de be­stuur­der met ho­ge snel­heid; hij ver­loor de macht over het stuur. De truck ram­de eerst een hou­ten wo­ning, reed daar­na een schut­ting om­ver en ging ver­vol­gens de ga­ra­ge van een an­de­re wo­ning bin­nen. De­ze aan­rij­ding ver­oor­zaak­te scha­de aan bei­de wo­nin­gen. Twee per­so­nen die zich in de wo­nin­gen be­von­den, raak­ten ge­wond. Bij de hou­ten wo­ning dreigt in­stor­tings­ge­vaar en het twee­de huis heeft scha­de aan de ga­ra­ge en het dak. Ook de schut­ting moest er­aan ge­lo­ven. De be­stuur­der van de truck ver­liet na de aan­rij­ding de plaats. Toen de po­li­tie ter plek­ke kwam, was hij ner­gens te be­speu­ren. De brand­weer ging ook ter plek­ke voor hulp­ver­le­ning. De truck werd in be­slag ge­no­men. WJ

Twee per­so­nen raak­ten za­ter­dag­och­tend ge­wond toen een truck twee wo­nin­gen en een schut­ting ram­de. Zij wer­den voor be­han­de­ling naar het zie­ken­huis ge­bracht. (Ac­ti­on-fo­to: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.