Ra­cen­de brom­fiet­ser twee­de ver­keers­do­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De zes­tien­ja­ri­ge SB is za­ter­dag­avond over­le­den aan de Mopen­ti­bo­weg bij een aan­rij­ding met een au­to. Hij is de twee­de ver­keers­do­de voor dit jaar.

De krant ver­neemt dat hij en zijn twee­ling­broer op twee brom­fiet­sen aan het ra­cen wa­ren over de Mopen­ti­bo­weg gaan­de in de rich­ting van de Ma­gen­ta­ka­naal­weg. Een van de broers haal­de op een ge­ge­ven mo­ment een voor­rij­der in, waar­na het la­te­re slacht­of­fer hem volg­de. Op dat mo­ment kwam er een te­gen­lig­ger, een au­to, aan. Ver­moe­de­lijk viel het slacht­of­fer van zijn brom­fiets en kwam op de rij­helft van zijn te­gen­lig­ger. De au­to week uit naar links, maar kwam toch in bot­sing met de brom­fiets van het slacht­of­fer. Dit had tot ge­volg dat de brom­fiet­ser ter plek­ke over­leed aan de op­ge­lo­pen let­sels. De brom­fiet­ser is de ver­moe­de­lij­ke ver­oor­za­ker. Ver­no­men wordt dat hij is over­re­den, want de­len van zijn ge­zicht en her­se­nen la­gen op de weg. Zijn ont­zield li­chaam is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in be­slag ge­no­men voor een ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. De au­to­be­stuur­der ging na de aan­rij­ding uit schrik weg van de plaats, maar liet zijn au­to daar ach­ter. Kort daar­na kwam hij sa­men met de po­li­tie ter plaat­se. Hij ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol en is in het be­zit van een gel­dig rij­be­wijs. Voor dit jaar zijn al twee brom­fiet­sers om­ge­ko­men in het ver­keer. WJ

Een brom­fiet­ser is za­ter­dag­avond aan de Mopen­ti­bo­weg om­ge­ko­men bij een aan­rij­ding. Hij is ver­moe­de­lijk de ver­oor­za­ker. (Ac­ti­on­fo­to: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.