Con­sen­sus be­reikt in…

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Nan­de­nie Di­nai-Kapoer­chan. De sub­af­de­ling Nieuw Nic­ke­rie wordt voor­ge­ze­ten door Ed­gar van Gen­de­ren en Fa­bio Perk is de on­der­voor­zit­ter. Perk is te­vens de trek­ker bij de jon­ge­ren. De ver­kie­zin­gen die don­der­dag voor de twee­de keer wa­ren uit­ge­steld tot 19 ja­nu­a­ri, zijn nu van de baan. Bou­ter­se zegt zeer aan­ge­daan te zijn over de wij­ze waar­op Nic­ke­rie dit po­li­tiek­pro­bleem heeft hel­pen op­los­sen. Hij geeft aan dat hij zich van­we­ge om­stan­dig­he­den is gaan be­zig­hou­den met de ver­kie­zin­gen in een aan­tal di­s­tric­ten, hoe­wel de ver­kie­zin­gen een aan­ge­le­gen­heid zijn van de CVC. “Bri­bi mi a no in Nic­ke­rie wan dyu­gu­dyu­gu de”, merkt hij op. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.