Man schiet schoon­moe­der dood

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man heeft zijn 51-ja­ri­ge schoon­moe­der za­ter­dag­mor­gen in Le­ly­dorp met een jacht­ge­weer dood­ge­scho­ten. Hij vlucht­te na de daad met het wa­pen weg.

De krant ver­neemt dat de ver­dach­te een re­la­tie had met de doch­ter van het la­te­re slacht­of­fer. Hij heeft drie kin­de­ren met de vrouw. Hij kreeg en­ke­le maan­den te­rug een woor­den­wis­se­ling met zijn vrouw en ver­liet de plaats ver­moe­de­lijk na een hef­ti­ge ru­zie. De man zou haar ech­ter te­le­fo­nisch met de dood heb­ben be­dreigd. Hij ging za­ter­dag ge­wa­pend met het jacht­ge­weer op het adres en deed be­drei­gen­de uit­la­tin­gen. Zijn schoon­moe­der nam haar doch­ter en klein­kin­de­ren in be­scher­ming. Hij zou toen de schoon­moe­der heb­ben dood­ge­scho­ten, waar­na hij de plaats ver­liet. Het ont­ziel­de li­chaam van het slacht­of­fer werd in be­slag ge­no­men voor een ge­rech­te­lij­ke lijk­schou­wing. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding bin­nen dat de vrouw do­de­lijk was ge­raakt. De ver­dach­te is nog voort­vluch­tig. De ha­gels uit het jacht­ge­weer zou­den ook een zoon van het slacht­of­fer in zijn been heb­ben ge­raakt. WJ

Een me­nig­te is toe­ge­stroomd naar de wo­ning waar een man zijn schoon­moe­der met een jacht­ge­weer dood­schoot in Le­ly­dorp. De da­der is ver­wik­keld met pro­ble­men in de re­la­ti­o­ne­le sfeer met een doch­ter van het slacht­of­fer. (Ac­ti­on-fo­to: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.