Kor­po­raal voor­komt er­ger bij au­to­ en brom­fiets­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een mi­li­tair in de rang van kor­po­raal trad gis­ter­och­tend kor­daat op bij een au­to­ en brom­fiets­brand aan de Khad­je­ri­straat in het Han­na’s Lust­pro­ject. Hij blus­te de brand met em­mers wa­ter en bel­de met­een de brand­weer en po­li­tie op. Door­dat hij gauw op­trad is ver­de­re scha­de aan de au­to en de brom­fiets voor­ko­men. Ook werd voor­ko­men dat zijn wo­ning in brand vloog.

De au­to en brom­fiets ston­den ge­par­keerd in de ga­ra­ge dicht bij de wo­ning. De kor­po­raal werd wak­ker om naar het toi­let te gaan. Hij hoor­de aan het ge­luid van een scoo­ter dat ie­mand ver­trok. Hij vond dat er iets mis was en nam met­een een kijk­je. Ook hoor­de hij knet­te­rend ge­luid van vuur. Hij keek via de shut­ters naar bui­ten en zag dat de au­to en brom­fiets in brand ston­den. Hij vul­de met­een een teil met wa­ter. Hij zet­te het wa­ter in een em­mer en be­gon het vuur te do­ven. Hij bel­de met­een de po­li­tie en de brand­weer op. Vol­gens hem was er een gro­te vlam on­der het dak van de ga­ra­ge. Hij rook gas­o­li­ne en ver­moedt dat ie­mand de brand heeft ge­sticht. Hij ver­telt de brom­fiets pas te heb­ben ge­kocht. Om­dat hij gauw de brand blus­te, bleef de scha­de be­perkt. Hij zegt dat de brom­fiets wel in rij­ba­re toe­stand is, maar wel brand­scha­de heeft. Ook is er niets mis met de mo­tor van de au­to, maar die heeft wel scha­de aan de rech­ter­zij­de, de kop­lam­pen en de zij­spie­gel. Hij denkt dat de brand­stich­ter gas­o­li­ne op de au­to en brom­fiets gooi­de. “Het vuur was groot en het is niet ver van het huis ge­beurd. Het pand kon in brand vlie­gen”, al­dus de kor­po­raal. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de mel­ding van de au­to­brand bin­nen­kwam om 06.34 uur. De brand­weer­lie­den ruk­ten bin­nen twee mi­nu­ten uit en wa­ren om 06.44 uur ter plaat­se. Hij geeft aan dat de brand­weer bij aan­komst niet hoef­de op te tre­den om­dat het vuur reeds was ge­doofd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.