Boogschutter 23 no­vem­ber t/m 21 de­cem­ber Steenbok 22 de­cem­ber t/m 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Denk nog even se­ri­eus na voor­dat je je in een avon­tuur stort. Je hebt een paar ste­ken la­ten val­len en wie is daar nou mee be­zig als het le­ven er te leuk voor woor­den uit­ziet? Ga sa­men eens brain­stor­men over jouw toe­komst. Wees je er­van be­wust dat dwang­ma­tig­heid te ma­ken heeft met angst. Waar ben je bang voor?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.