He­ro­ï­ne ter waar­de van 800 dui­zend eu­ro ge­von­den in Rot­ter­dam­se wo­ning

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM - De po­li­tie heeft za­ter­dag­avond 25 ki­lo­gram he­ro­ï­ne ge­von­den in een wo­ning aan de Ma­the­nes­ser­dijk in Rot­ter­dam. De drugs heb­ben een ge­schat­te straat­waar­de van 800.000 eu­ro. Drie ver­dach­ten zijn aan­ge­hou­den. Eén van hen pro­beer­de vol­gens de po­li­tie te vluch­ten en sprong van het bal­kon, maar werd tij­dig in de kraag ge­vat. Een ar­res­ta­tie­team dat het huis in de wijk Span­gen bin­nen­viel, trof ook spul­len aan waar­mee drugs ge­pro­du­ceerd kun­nen wor­den.

De iden­ti­teit van de ver­dach­ten is niet be­kend­ge­maakt.

(NU)

De in be­slag ge­no­men he­ro­ï­ne. (Fo­to: MSN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.