Tien­tal­len au­to’s in brand bij au­to­be­drijf in Wa­ver­veen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - Bij een au­to­be­drijf aan de Bots­hol­s­edwars­weg in Wa­ver­veen (Utrecht) zijn gis­ter­och­tend vroeg tien­tal­len au­to’s af­ge­brand. De brand­weer heeft kun­nen voor­ko­men dat de vlam­men over­sloe­gen naar het pand van het be­drijf, al­dus een woord­voer­der. Brand­weer­lie­den heb­ben au­to’s die vlak bij de bran­den­de voer­tui­gen ston­den in vei­lig­heid kun­nen bren­gen door ze weg te rij­den. De brand­weer be­gon rond 7.30 uur met het af­blus­sen van de wa­gens, een half uur la­ter was de brand mees­ter. Het is on­dui­de­lijk hoe de brand is ont­staan. (NU)

En­ke­le van de bran­den­de au­to’s. (Fo­to: TheWorldNews)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.