Gro­te ac­tie te­gen cri­mi­ne­le fa­mi­lies in Ruhr­ge­bied

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Bij een gro­te ac­tie te­gen cri­mi­ne­le fa­mi­lies zijn tot diep in de nacht in­val­len ge­daan in de Duit­se ste­den Dort­mund, Es­sen, Duis­burg en Gel­sen­kir­chen. De po­li­tie viel in het Ruhr­ge­bied bin­nen bij on­der meer ca­fés, gok­kan­to­ren en thee­hui­zen. Bij de ac­tie wa­ren zo’n 1300 po­li­tie­men­sen be­trok­ken. Per­so­neel van de dou­a­ne en be­las­ting­dienst hielp mee. De ac­tie richt zich on­der meer op zwart werk, be­las­ting­frau­de en wit­was­sen. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten spe­len cri­mi­ne­le fa­mi­lies daar­bij vaak een rol. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.