Ajax wint oe­fen­du­el te­gen Bra­zi­li­a­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax heeft in Orlando het oe­fen­du­el met Sao Pau­lo win­nend af­ge­slo­ten. On­der een war­me Ame­ri­kaan­se zon ze­ge­vier­den de Am­ster­dam­mers met 4-2. Don­ny van de Beek, Dusan Ta­dic, Kasper Dol­berg en Da­vid Ne­res scoor­den voor Ajax.

Ajax had het bes­te van het spel in de eer­ste helft, maar het wa­ren de Bra­zi­li­a­nen die bru­taal de lei­ding na­men. Na ma­tig weg­kop­pen van Blind vond Her­na­nes de bal voor zijn voe­ten. De voor­ma­li­ge mid­den­vel­der van In­ter­na­zi­o­na­le en Ju­ven­tus be­dacht zich geen mo­ment en vuur­de hard bin­nen: 1-0.

Ook na de tref­fer van Sao Pau­lo ble­ven de Aja­cie­den de bo­ven­lig­gen­de par­tij, maar veel span­nen­de mo­men­ten le­ver­de dat niet op. Het du­el ken­merk­te zich voor­al door een aan­tal har­de over­tre­din­gen van de Bra­zi­li­a­nen, die het du­el niet als vriend­schap­pe­lijk op le­ken te vat­ten.

Pas na de rust scha­kel­de Ajax echt naar een ho­ge­re ver­snel­ling en toen was het ook met­een raak. De in­ge­val­len Ras­mus Kris­ten­sen leg­de knap te­rug van­af de ach­ter­lijn, waar­na Don­ny van de Beek de 1-1 aan­te­ken­de. Even la­ter keek Ajax toch weer te­gen een ach­ter­stand aan. De Bra­zi­li­aan Bren­ner ver­schalk­te On­a­na voor de 2-1, maar het leek wel als­of dat een ex­tra sti­mu­lans was voor de Am­ster­dam­mers. Twin­tig mi­nu­ten voor tijd be­nut­te Dusan Ta­dic een pe­nal­ty (2-2), waar­na Kasper Dol­berg en Da­vid Ne­res in de slot­fa­se van het du­el het ver­schil maak­ten. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.