AC Mi­lan naar kwart­fi­na­les Cop­pa Ita­lia

Times of Suriname - - SPORT - Ha­kan Çal­ha­noğlu van AC Mi­lan wordt ge­tac­keld door een ver­de­di­ger. (Fo­to: Goal)

VOET­BAL - AC Mi­lan heeft zich za­ter­dag­avond voor de kwart­fi­na­les van de Cop­pa Ita­lia ge­plaatst. Het team van trai­ner Gen­na­ro Gatt­uso had een ver­len­ging no­dig om zich van Samp­do­ria te ont­doen. In­val­ler Pa­trick Cu­tro­ne was met twee tref­fers de ge­vier­de held van de Noord-Ita­li­a­nen: 0-2. Mi­lan speelt in de vol­gen­de ron­de te­gen win­naar van de kracht­me­ting tus­sen Na­po­li en Sas­su­o­lo. Samp­do­ria en Mi­lan hiel­den el­kaar in de eer­ste helft in even­wicht. Het bal­be­zit was in eer­ste in­stan­tie voor de be­zoe­kers, die vo­rig sei­zoen de fi­na­le van Ju­ven­tus ver­lo­ren, maar dat re­sul­teer­de am­per in ge­vaar. Samp­do­ria nam naar­ma­te de eer­ste helft vor­der­de steeds meer ini­ti­a­tief. Jo­sé Ma­nu­el Rei­na was ech­ter at­tent op pó­gin­gen van Fa­bio Quag­li­a­rel­la en Gastón Ra­mi­rez.

Pas vlak voor rust beet Mi­lan van zich af. Op aan­ge­ven van Franck Kes­sie schoot Gon­za­lo Hi­gu­ain ra­ke­lings naast, ter­wijl Sa­mu Cas­til­le­jo een voor­zet van Ig­na­zio Aba­te over het doel van Ra­fael Ca­bral kop­te. Samp­do­ria kwam na de on­der­bre­king be­ter uit de kleed­ka­mers dan Mi­lan en zocht na­druk­ke­lijk naar een ope­nings­tref­fer. De de­fen­sie van de Mi­la­ne­zen had zicht­baar moei­te met de voor­zet­ten van de thuis­ploeg rich­ting het straf­schop­ge­bied.

Mi­lan maak­te in bal­be­zit we­l­is­waar een be­te­re in­druk dan voor rust, maar de eind­pass ont­brak bij de ploeg van Gatt­uso. Toch ver­hoog­den i Ros­so­ne­ri in de laatste twin­tig mi­nu­ten iet­wat de druk op de de­fen­sie van Samp­do­ria. Het vi­zier van Ha­kan Cal­ha­nog­lu en de de­bu­te­ren­de Lu­cas Paquetá stond ech­ter niet op scherp. Samp­do­ria liet zich daar­na ook niet on­be­tuigd via Quag­li­a­rel­la, Omar Col­ley en Al­bin Ek­dal. In de nood­za­ke­lij­ke ver­len­ging sloeg Mi­lan toe, al was Rei­na ook be­lang­rijk door een goe­de kop­bal van Ek­dal bij een 0-0 stand te ke­ren. In mi­nuut 102 ver­zil­ver­de de in­ge­val­len Cu­tro­ne een heer­lij­ke pass van And­rea Con­ti: 0-1. Lut­te­le mi­nu­ten na een goe­de re­ac­tie van Rei­na op een in­zet van Da­wid Kownac­ki be­te­ken­de een vol­ley van we­der­om Cu­tro­ne de 0-2. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.