Ar­sen­al krijgt ge­voe­li­ge tik

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al heeft za­ter­dag een pijn­lij­ke ne­der­laag ge­le­den op be­zoek bij West Ham Uni­ted. Een ze­ge was no­dig om de top-vier in zicht te hou­den, maar de num­mer tien van de Pre­mier Le­a­gue bleek met 1-0 te sterk voor de ploeg van Unai Emery.

Met drie pun­ten ach­ter­stand op num­mer vier Chel­sea be­gon Ar­sen­al aan speel­ron­de 22. De uit­ploeg be­gon sterk aan de Lon­den­se der­by en kreeg met na­me via Alexan­d­re La­ca­zet­te mo­ge­lijk­he­den om de sco­re te ope­nen. Naar ma­te de eer­ste helft vor­der­de kwam West Ham be­ter in de wed­strijd en wist Ar­sen­al am­per noe­mens­waar­di­ge kan­sen te cre­ë­ren.

Kort na rust was het dan ook de thuis­ploeg die de lei­ding nam. De­clan Ri­ce schoot van bin­nen de zes­tien fraai bin­nen uit een af­ge­sla­gen voor­zet. Na een uur spe­len greep Emery in en bracht hij Lu­cas Tor­rei­ra en Aa­ron Ram­sey voor Gra­nit Zha­ka en Sh­ko­dran Musta­fi. Ar­sen­al werd iets do­mi­nan­ter en Alex Iw­o­bi kreeg na 68 mi­nu­ten spe­len een gro­te kans, maar zijn in­zet ging ra­ke­lings langs de paal.

In de slot­fa­se zet­ten The Gun­ners aan, maar West Ham bleef re­la­tief ge­mak­ke­lijk over­eind. Door de ne­der­laag ver­liest Ar­sen­al het uit­zicht op de top-vier. (VP)

Aa­ron Ram­sey van Ar­sen­al pro­beert langs een te­gen­stan­der te gaan. (Fo­to: The Gu­ar­di­an)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.