Ju­ven­tus be­kert een­vou­dig ver­der

Times of Suriname - - SPORT - Dou­g­las Costa van Ju­ven­tus wordt ver­de­dig____d door twee spe­lers. (Fo­to: Goal)

VOET­BAL - Ju­ven­tus heeft zich za­ter­dag voor de kwart­fi­na­les van de Cop­pa Ita­lia ge­plaatst. Het team van Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri boek­te een de­ge­lij­ke ze­ge op Bo­logna, dank­zij goals van Fe­de­ri­co Ber­nar­de­schi en Moi­se Kean: 0­2.

Cris­ti­a­no Ro­nal­do maak­te na een uur spe­len zijn op­wach­ting, als ver­van­ger van Kean. Bo­logna gaf het ope­nings­doel­punt let­ter­lijk ca­deau aan Ju­ven­tus. Na een lan­ge bal van Mat­tia De Sci­glio in de ne­gen­de mi­nuut bot­sten doel­man An­ge­lo Da Costa en Ar­tu­ro Ca­la­bre­si te­gen el­kaar op, waar­na Ber­nar­de­schi de bal in het le­ge doel kon wer­ken: 0­1. Dat was ook te­vens de rust­stand om­dat de thuis­ploeg na­liet om de ach­ter­stand weg te wer­ken. Zo­wel Mattias Svan­berg als Mit­chell Dijks sprong bij­zon­der slor­dig om met een kans.

In de twee­de helft trok Ju­ven­tus het du­el de­fi­ni­tief naar zich toe. Vier mi­nu­ten na rust be­land­de een van rich­ting ver­an­derd schot van Dou­g­las Costa voor de voe­ten van Kean, die sim­pel af­rond­de: 0-2.

Dijks pro­beer­de Bo­logna te­rug in de wed­strijd te hel­pen, maar het team van Al­le­gri hield goed stand en speel­de het du­el pro­fes­si­o­neel uit. Ju­ven­tus speelt la­ter de­ze maand te­gen de win­naar van het du­el tus­sen Ata­lan­ta en Cag­li­a­ri. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.