Na­po­li hoopt Lo­za­no-trans­fer snel af te ron­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na­po­li gaat de­ze zo­mer vol­gens ver­schil­len­de Ita­li­aan­se me­dia pro­be­ren om de zo­mer­se trans­fer van Hir­ving Lo­za­no naar Ita­lië al­vast te be­klin­ken. Na­po­li wil der­tig mil­joen eu­ro over­ma­ken naar Eind­ho­ven en Amin You­nes maakt deel uit van de deal. Ver­schei­de­ne Ita­li­aan­se me­dia, waar­on­der de Gaz­zet­ta del­lo Sport, be­rich­ten dat Na­po­li-voor­zit­ter Au­re­lio de Lau­ren­ti­is der­tig mil­joen eu­ro heeft ge­re­ser­veerd voor de Mexi­caan­se aan­val­ler van PSV. Daar­naast zijn de Ita­li­a­nen be­reid om Amin You­nes de om­ge­keer­de weg te la­ten be­wan­de­len. De voor­ma­li­ge Aja­cied komt wei­nig aan spe­len toe bij Na­po­li en kan dus een te­rug­keer ma­ken in de Ere­di­vi­sie.

Er zou­den al ge­sprek­ken plaats­ge­von­den heb­ben tus­sen De Lau­ren­ti­is en Mi­no Rai­ola, de be­lan­gen­be­har­ti­ger van Lo­za­no. Na­po­li-trai­ner Car­lo An­cel­ot­ti is vol­gens de Ita­li­aan­se me­dia op het af­ge­lo­pen WK in Rus­land on­der de in­druk ge­raakt van de Mexi­caan­se vleu­gel­aan­val­ler en hoopt dan ook dat de deal be­klon­ken zal wor­den, zo­dat zijn club vol­gend sei­zoen over de PSV’er kan be­schik­ken. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.