PSG her­stelt zich van be­ker­uit­scha­ke­ling

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Pa­ris SaintGer­main (PSG) is pri­ma be­gon­nen aan het nieu­we ka­len­der­jaar in de Ligue 1. De re­ge­ren­de lands­kam­pi­oen had het niet een­vou­dig in de uit­wed­strijd te­gen laag­vlie­ger Amiens SC, maar werd na een klein uur op weg ge­hol­pen door een be­nut­te straf­schop van Ed­in­son Ca­vani. Na het weg­stu­ren van Amiens­ver­de­di­ger Kha­led Adé­non be­paal­den Ky­li­an Mbap­pé en Mar­quin­hos in de laatste twin­tig mi­nu­ten uit­ein­de­lijk de eind­stand: 0­3. Het keur­korps van trai­ner Tho­mas Tu­chel blijft kop­lo­per en heeft nu der­tien pun­ten meer dan ach­ter­vol­ger Lil­le. PSG slaag­de er zo­doen­de in zich te re­van­che­ren van de krank­zin­ni­ge be­ker­uit­scha­ke­ling van af­ge­lo­pen woens­dag in ei­gen huis te­gen Guin­gamp. De Pa­rij­ze­na­ren kre­gen in die wed­strijd liefst drie strafschoppen te­gen en in­cas­seer­den in de der­de mi­nuut van de bles­su­re­tijd uit­ein­de­lijk de be­slis­sen­de 1-2. Tu­chel koos er voor het uit­du­el met Amiens voor zijn ba­sis­elf flink om te gooi­en, het­geen ba­sis­plaat­sen op­le­ver­den voor Ca­vani, Mar­co Ver­rat­ti en Da­ni Al­ves. PSG won eer­der dit sei­zoen op ei­gen veld met liefst 5-0 van Amiens, maar dit­maal had men een stuk meer te duch­ten van de laag­vlie­ger uit Noord-Frank­rijk. Amiens ver­de­dig­de ge­groe­peerd en haal­de de rust me­de dank­zij de sterk kee­pen­de Ré­gis Gurt­ner uit­ein­de­lijk zon­der kleer­scheu­ren. De er­va­ren goa­lie bleek met na­me voor Án­gel Di María een stain­de­weg: laatst­ge­noem­de stuit­te in de eer­ste helft liefst drie­maal op Gurt­ner. PSG kwam zelf in de­fen­sief op­zicht nau­we­lijks in de pro­ble­men, maar ont­snap­te op slag van rust wel aan een ach­ter­stand. Ed­dy Gna­horé nam het doel van de groot­macht on­der vuur na voor­be­rei­dend werk van Emil Krafth, maar Alp­hon­se Aréo­la voor­kwam met een knap­pe red­ding de 1-0. Een klein kwar­tier na de on­der­bre­king wist PSG als­nog op voor­sprong te ko­men. De in­glij­den­de Alexis Blin be­roer­de een schot van Di Ma­riá met de hand, waar­na scheids­rech­ter Flo­rent Bat­ta de bal op de stip leg­de. Ca­vani ont­ferm­de zich ver­vol­gens over het bui­ten­kans­je en schoof be­heerst de 0-1 te­gen de tou­wen. Hal­ver­we­ge de twee­de helft werd het elf­tal van Tu­chel ver­der in het za­del ge­hol­pen, door­dat Adé­non met zijn twee­de ge­le kaart van de avond van het veld werd ge­stuurd. Daar­na liep PSG door tref­fers van Mbap­pé en Mar­quin­hos uit­ein­de­lijk uit naar een rui­me ze­ge. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.